essence
Essence Group homeÚvod | sitemapMapa stránok | form Kontaktný formulár|
essence
Profil spoločnosti Naše služby Životné prostredie Dôležité odkazy Referencie Kontaktné informácie
Essence group
Viac o službách essence
essence essence

spika Profil firmy

Essence Group, s.r.o.

Predmetom činnosti spoločnosti Essence Group, s.r.o. je poskytovanie komplexných služieb v oblasti získavania finančnej podpory a pomoci z fondov Európskej únie v oblasti životného prostredia:

  • profesionálna poradenská činnosť pri vypracovaní projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ
  • technicko – organizačná pomoc pri samotnej realizácii projektov v procese ich implementácie

Prioritným záujmom spoločnosti je podporovať našich partnerov pri dosahovaní ich strategických cieľov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov a poskytovania komplexnej poradenskej činnosti pri získavaní pomoci z fondov EÚ. Spoločnosť na slovenskom poradenskom trhu pôsobí od roku 2010.

Spoločnosť Essence Group, s.r.o. poskytuje klientovi komplexný servis služieb, počínajúc posúdením projektového zámeru, pokračujúc prípravou žiadosti o grant, spracovaním analýz, štúdií, rozpočtov, podpornej dokumentácie, implementáciou projektu, ktorá zahŕňa spracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ a končiac evaluáciou projektu. Zabezpečíme publicitu projektu a informovanosť v ktoromkoľvek regióne Slovenska.

Silnou stránkou spoločnosti je, že sa opiera o dlhoročné skúsenosti, vedomosti a praktické zručnosti svojich externých konzultantov a desiatky projektových partnerov z radov miest a obcí Slovenska či súkromných spoločností.

Essence
essence essence
Všetky práva vyhradené.
Copyright 2011 Essence Group s.r.o.
Created by Andrej Bizik
Profil firmy | Naše služby | Životné prostredie | Dôležité odkazy | Referencie | Kontakt